Lokale omroep voor de Roerstreek

K L A C H T E N


KLACHTENPROCEDURE STICHTING LOKALE OMROEP ROERSTREEK (OR6)

De klachtenprocedure van Stichting Lokale Omroep Roerstreek (OR6) bestaat uit 7 stappen.

1. Indienen klacht

Klachten kunt u op een eenvoudige manier indienen. U gebruikt hiervoor het invulformulier onderaan deze pagina. 

2. Aanspreekpunt

De omroep beschikt over een vast aanspreekpunt voor klachten. Uw mail wordt behandeld door hoofdredacteur van de omroep of bij diens afwezigheid door het bestuur van de omroep.

3. Klachtenformulier

Uw klacht wordt schriftelijk vastgelegd met een klachtenformulier.
Om een klacht goed te kunnen verhelpen is het van essentieel belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd.
We gebruiken deze informatie ook voor het verbeteren van ons (programma-)aanbod en de bedrijfsvoering.
Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-wetgeving) worden uw persoonsgegevens alleen bewaard zolang de klacht in behandeling is.

4. Reactie

De omroep reageert bevestigd de ontvangst van uw klacht per mail. Binnen 5 werkdagen wordt gereageerd op uw klacht.

In een aantal gevallen kan een klacht wellicht snel worden verholpen. Bijvoorbeeld het corrigeren van een typefout of onvolledigheid in een nieuwsbericht. Wanneer een dergelijke klacht binnenkomt dan voeren wij de correctie uit en ontvangt u hier een bevestiging van.

Indien het oplossen of beantwoorden langer duurt dan 5 werkdagen dan stuurt de omroep in ieder geval een ontvangstbevestiging met nadere informatie over de verdere afwikkeling van uw klacht.

5. Analyse en evaluatie

Uw klacht wordt geanalyseerd en geëvalueerd, zodat de oorzaak van de klacht wordt achterhaald.

Er dient te worden onderzocht hoe de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft kon ontstaan. Ook moet er een uitspraak worden gedaan op de vraag of de klacht valide is.

In een aantal gevallen is het denkbaar dat het een journalistieke en/ of creatieve keuze betreft die niet overeenkomt met uw voorkeur. Bij de terugkoppeling (stap 7) zullen wij u onze beslissing toelichten.

6. Maatregelen

Op basis van de analyse en evaluatie wordt zo nodig een
• corrigerende maatregel genomen om de klacht op te lossen;
• preventieve maatregel genomen ter voorkoming (van herhaling).

Wanneer uw klacht terecht is dan zal de omroep er alles aan doen om een corrigerende maatregel te treffen, of in ieder geval een preventieve maatregel ter voorkoming van herhaling.

7. Informeren

Wanneer er naar aanleiding van een klacht een corrigerende of preventieve maatregel is genomen dan informeren wij u hierover. Wij informeren u ook wanneer er geen corrigerende of preventieve maatregel kan worden genomen.

Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw klacht, dan leggen wij uw dossier voor aan een onafhankelijke derde partij, te weten de stichting NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroep).
De uitspraak van deze stichting is voor beide partijen bindend.

Klachtenformulier

Uw kunt uw klacht indienen door onderstaande formulier in te vullen:

 

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input
Please write a subject for your message.
Invalid Input
Invalid Input
 

OMROEP ROERSTREEK (OR6)
Smeelenbergweg 2
6074 DR MELICK
Nederland

redactie@or6.nl

Copyright © 2023 Omroep Roerstreek.
Alle rechten voorbehouden.