- Sjpek mit Eier 10-03-2019 Afl 359

Presentatie: Agnes Stijnen

1. Lambert van Es en Rein Kouwenhoven, Troubleyn Diamond Songs & Seagulls.
2. Aktualiteit, Opening repair cafe St O'berg.
3. Adi van Kessel, Dag van de stem.
4. Marlou Roeleveld, Geluksweek Heemkundemuseum.
5. Aktualiteit, Roermond on stage.
6. Eric Gerbers, Strooptocht & fotobooth + fotografie.
Ga naar boven